kerui machinery pvc wire scrap for electric motor recycling